マックス鉄筋結束機 TWINTIER RB611T

Verktyget har stor klämback för att klara tjock armering.
Utökar användningstillämpningen för olika armeringstyper på byggplatsen.

Den större klämbacken möjliggör bindning av armeringar från D16 × D16 till D32 × D29.
Verktyget kan användas för pelare, balkar och tryckgjutna plattor i kontors- och lägenhetsbyggnader och även för bro- och tunnelbyggen.

  • Kombination av 2 armeringar

  • Kombination av 3 armeringar

  • Kombination av 4 armeringar

Vad är TWINTIER?FUNKTIONER

Dubbeltrådsmatning för snabbare bindning

Matningsmekanismen för två trådar ökar bindningshastigheten avsevärt.
Mekanismen ökar arbetseffektiviteten eftersom varje bindning endast tar cirka 1/2 sekund.

Imponerande trådböjningsmekanism

Trådböjningsmekanismen reducerar bindningens höjd med hälften. Verktyget kan användas för alla tillämpningar som kräver exakt avstånd till betongytan.

Större bindningskraft med mindre tråd! Mekanism för indragning av tråden

Bindningskraften ökar betydligt tack vare verktygets mekanism för indragning av tråden. Färre trådbyten krävs eftersom mindre tråd används per rulle.
Bytesfrekvensen av trådrullar minskas eftersom man nu får dubbelt så många bindningar per rulle.

TW1061T TW1061T-EG TW1061T-PC
16 x 16mm 205 205 170
25 x 13 x 13mm 180 180 155
32 x 16 x 16mm 150 150 125
38 x 16 x 16mm 140 140 115
16 x 16mm
TW1061T 205
TW1061T-EG 205
TW1061T-PC 170
25 x 13 x 13mm
TW1061T 180
TW1061T-EG 180
TW1061T-PC 155
32 x 16 x 16mm
TW1061T 150
TW1061T-EG 150
TW1061T-PC 125
38 x 16 x 16mm
TW1061T 140
TW1061T-EG 140
TW1061T-PC 115

Andra nyckeldetaljer som förbättrar verktyget

Frontmonterat magasin

Magasinet är placerat framtill på verktyget för att optimera verktygets balans när man binder armeringar i fundament och andra horisontala ytor.

Smal arm

Den smala armen gör det lättare att se armeringens bindningskryss.

Stor armledare

Den stora armledaren utökar verktyget användningsområden.
Väldigt stor armeringstillämpning eftersom verktyget klarar armering på upp till mer än 70 mm (D16 × D16 – D32 × D29).

SPECIFIKATIONER

BESKRIVNING RB611T
VIKT 2.5kg
MÅTT
(H × B × L)
300 × 120 × 352mm
TILLÄMPLIG ARMERING D16×D16~D32×D29, D38×D16×D16, D25×D25×D16×D16
BINDNINGSHASTIGHET Mindre än 0,7 sekund
BINDNINGAR PER LADDNING 4000
SÄKERHETSSYSTEM Avtryckarlås
TILLGÄNGLIGA BINDNINGSTRÅDAR TW1061T, TW1061T-EG, TW1061T-PC, TW1061T-S

BINDNINGSTRÅD

BESKRIVNING TW1061T TW1061T-EG TW1061T-PC TW1061T-S
MATERIAL OCH BELÄGGNING Glödgad tråd Elektrogalvaniserad tråd Polymerbelagd tråd Rostfri tråd
TRÄD DIAMETER φ1.0mm φ1.0mm φ1.1mm φ1.0mm
BESKRIVNING TW1061T
MATERIAL OCH BELÄGGNING Glödgad tråd
TRÄD DIAMETER φ1.0mm
BESKRIVNING TW1061T-EG
MATERIAL OCH BELÄGGNING Elektrogalvaniserad tråd
TRÄD DIAMETER φ1.0mm
BESKRIVNING TW1061T-PC
MATERIAL OCH BELÄGGNING Polymerbelagd tråd
TRÄD DIAMETER φ1.1mm
BESKRIVNING TW1061T-S
MATERIAL OCH BELÄGGNING Rostfri tråd
TRÄD DIAMETER φ1.0mm