マックス鉄筋結束機 TWINTIER RB401T-E

Ergonomisk lösning för avlastning av ryggen vid armeringsarbeten

RB401T-E är ergonomiskt utformad för att minska påfrestningar på ryggen. Den förlängda armen gör att du kan stå upp och binda armeringar på betongplattor.


  • Kombination av 2 armeringar

  • Kombination av 3 armeringar

  • Kombination av 4 armeringar

Vad är TWINTIER?FUNKTIONER

MINSKAR RYGGPÅFRESTNINGAR

Förändringar i komprimering av ländryggen under bindningsrörelsen

Upp till88%

mindre ansträngning

Med det nya verktyget har kaloriförbrukningen minskats med 50 % tack vare att du kan binda armeringar utan att luta dig framåt.

Upp till48%

reducerad komprimering

Den förlängda armen gör det möjligt att binda armeringstvärsnitt utan framåtböjning.
Eliminerar besväret med framåtböjning för att binda armeringar och avlastar ländryggen från smärtsam komprimering.

Simulering med

Simulerade ”Komprimeringskrafter på ländryggen” med modellsimuleringsprogrammet (Anybody).
AnyBody Modeling System™ är ett registrerat varumärke som tillhör AnyBody Technology A/S i Danmark, USA och/eller andra länder.

Mätning och analys har utförts av

ERGONOMISK UTFORMNING

Avtryckarfri teknik

Detta verktyg har ingen avtryckare.

En automatisk kontaktmekanism snabbstartar bindningsarbetet när verktyget förs i kontakt med armeringstvärsnittet.
Detta verktyg har ingen avtryckare.

Bredare nos utrymme

200%bredare

än RB441T

Tillbehöret Lång nos gör att kontakten i verktygsmynningen enkelt kan sammanpassas med armeringar som ska bindas. Det är inte nödvändigt att från sidan noggrant kontrollera att mynningen har rätt placering.

Justerbart handtag

Handtagen kan justeras mellan 2 nivåer

Tvåhandsmanövrering minskar kroppsansträngningen och förenklar flyttning av verktyget.
Handtagen kan justeras mellan 2 nivålägen.

SAMMA FÖRDELAR MED TWINTIER SYSTEM

Samma 14,4 V batteri
och φ1,0 mm
TW1061T-plattform

ANDRA NYCKELEGENSKAPER

Tillvalsarmar

Nödvändig höjd Lång Kort
D10 x D10 56mm~ 36~56mm
D13 x D13 50mm~ 30~50mm
Nödvändig höjd Lång Kort
D10 x D10 56mm~ 36~56mm
D13 x D13 50mm~ 30~50mm

2 typer av nostillbehör

Två olika nostillbehör finns tillgängliga beroende på avståndet mellan armeringarna och marken.

Utbytbart nostillbehör

När nosen är utsliten kan tillbehöret enkelt bytas. Inget behov för reparation.

Momentratt

Reglaget för åtdragningsmoment finns nära handen för enkel justering

Momentratt. Använd ratten för att justera trådens spänning.

Åtgärda fastkörd tråd

Det är enkelt att åtgärda tråd som fastnat.

Fastkörd tråd kan åtgärdas genom att slå verktyget AV och sedan PÅ.

SPECIFIKATIONER

BESKRIVNING RB401T-E
VIKT 4.6kg
MÅTT
(H × B × L
322 × 408 × 1,100mm
TILLÄMPLIG ARMERING D10×D10~D20×D20, D22×D13×D13, D13×D13×D13×D13
BINDNINGSHASTIGHET Mindre än 0,7 sekund
BINDNINGAR PER LADDNING 4000
TILLGÄNGLIGA BINDNINGSTRÅDAR TW1061T, TW1061T-EG, TW1061T-PC, TW1061T-S

BINDNINGSTRÅD

BESKRIVNING TW1061T TW1061T-EG TW1061T-PC TW1061T-S
MATERIAL OCH BELÄGGNING Glödgad tråd Elektrogalvaniserad tråd Polymerbelagd tråd Rostfri tråd
TRÄD DIAMETER φ1.0mm φ1.0mm φ1.1mm φ1.0mm
BESKRIVNING TW1061T
MATERIAL OCH BELÄGGNING Glödgad tråd
TRÄD DIAMETER φ1.0mm
BESKRIVNING TW1061T-EG
MATERIAL OCH BELÄGGNING Elektrogalvaniserad tråd
TRÄD DIAMETER φ1.0mm
BESKRIVNING TW1061T-PC
MATERIAL OCH BELÄGGNING Polymerbelagd tråd
TRÄD DIAMETER φ1.1mm
BESKRIVNING TW1061T-S
MATERIAL OCH BELÄGGNING Rostfri tråd
TRÄD DIAMETER φ1.0mm