マックス鉄筋結束機 TWINTIER RB441T

Første TWINTIER som revolusjonerer jernbindingen

Denne modellen kan binde kombinasjoner på minimum D10 x D10 opp til D25 × D13 × D13.
Maskinen viser kraft ved vegger, søyler, bjelker og husfundamenter hvor arbeideren finner det vanskelig å binde.
  • Kombination av 2 armeringjärn

  • Kombination av 3 armeringjärn

  • Kombination av 4 armeringjärn

Hva er TWINTIER?FUNKSJONER

Dobbel trådmekanisme gjør bindehastigheten høyere

Dobbel trådmatingsmekanisme øker bindehastigheten betydelig.
Mekanismen forbedrer effektiviteten med en hastighet som er ca. 1/2 sekund per binding.

Imponerende trådbøyingmekanisme

Trådbøyingsmekanismen halverer trådens bindingshøyde og gjør det mulig å eliminere trådhaler. Dette hjelper betongoverflateklaringen for all bruksområder som krever betongoverflateklaring.

Økt bindekraft ved bruk av mindre tråd! på grunn av Tråd tilbaketrekking mekanismen

Bindekraften øker betydelig på grunn av tilbake trekking mekanismen. Mindre bytte av tråd er nødvendig fordi hver spole bruker mindre tråd. Frekvens for bytte av spole reduseres siden binding per rull fordobles.

TW1061T TW1061T-EG TW1061T-PC
D10×D10 265 265 230
D13×D13 240 240 210
D16×D16 215 215 180
D25×D13×D13 180 180 155
D10×D10
TW1061T 265
TW1061T-EG 265
TW1061T-PC 230
D13×D13
TW1061T 240
TW1061T-EG 240
TW1061T-PC 210
D16×D16
TW1061T 215
TW1061T-EG 215
TW1061T-PC 180
D25×D13×D13
TW1061T 180
TW1061T-EG 180
TW1061T-PC 155

Andre viktige detaljer som forbedrer verktøyet

Plassering av frontmagasin

Magasinet er plassert foran på hoveddelen for å optimalisere kroppsbalansen til arbeiderne når de binder armeringsjern nedover flater eller på et gulv.

Smal arm

Smale armer gjør at arbeidere lett kan se armeringsjernkrysninger.

Stor armføring

Med en stor armføring blir bruksområdet bredt.
Stor kombinasjon av armeringsjern kan bindes med verktøyet opptil over 50 mm (10 x 10 - 22 x 22 mm).

SPESIFIKASJONER

BESKRIVELSE RB441T
VEKT 2.5kg
DIMENSJONER
(H x B x L)
295 × 120 × 330mm
ANVENDELIGE ARMERINGSJERN D10×D10〜D22×D22, D25×D19, D13×D13×D25, D16×D16×D13×D13
BINDEHASTIGHET Mindre enn 0,7 sekunder
BINDINGER PER LADING 4000
SIKKERHETSSYSTEM Utløserlås
TILGJENGELIG BINDETRÅD TW1061T, TW1061T-EG, TW1061T-PC, TW1061T-S

BINDETRÅD

BESKRIVELSE TW1061T TW1061T-EG TW1061T-PC TW1061T-S
MATERIALER OG BELEGG Glødet tråd Elektrogalvanisert tråd Polybelagt tråd Rustfri tråd*Det er nødvendig å skifte verktøyet til rustfri modus.
MÅLER φ1.0mm φ1.0mm φ1.1mm φ1.0mm
BESKRIVELSE TW1061T
MATERIALER OG BELEGG Glødet tråd
MÅLER φ1.0mm
BESKRIVELSE TW1061T-EG
MATERIALER OG BELEGG Elektrogalvanisert tråd
MÅLER φ1.0mm
BESKRIVELSE TW1061T-PC
MATERIALER OG BELEGG Polybelagt tråd
MÅLER φ1.1mm
BESKRIVELSE TW1061T-S
MATERIALER OG BELEGG Rustfri tråd
MÅLER φ1.0mm